Skip to main content

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili / Head of Land and Property

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Pennaeth Tir ac Eiddo

£69,071 - £76,747 y flwyddyn

Mae Tîm Caerffili yn chwilio am ymgeisydd profiadol ac angerddol ar gyfer rôl heriol, amrywiol a gwerth chweil, sef y Pennaeth Tir ac Eiddo.

Bydd y rôl strategol allweddol yn cefnogi...

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili / Head of Land and Property

Caerphilly
Permanent
Head of
£69,071 - £76,747 p/a

Published on 4 Feb 2022

Share this job now